Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การใช้แมลงตัวห้ำท้องถิ่นเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธี
งานบริการวิชาการ | 26 มีนาคม 2562 21:56:03

วันที่ 26 มีนาคม 2562

อาจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย เป็นวิทยากรงานบริการวิชาการในหัวข้อ “การใช้แมลงตัวห้ำท้องถิ่นเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธี เพื่อลดการใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกร จังหวัดแพร่” ณ หมู่ 5 บ้านหล่ายห้วย อ.สอง จ.แพร่

รูปกิจกรรม