Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
อบรมไลเคนเบื้องต้น
อบรม/สัมมนา | 28 พฤษภาคม 2562 19:58:58

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์สาขาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับความอนุเคราะห์จากจากหน่วยวิจัยไลเคนและพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการฝึกอบรมการจัดจำแนกไลเคนเบื้องต้น และยังได้เข้าชม Herbarium ไลเคน แห่งเดียวในเมืองไทยอีกด้วย

รูปกิจกรรม