Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ห้องปฏิบัติการบนชิบกับการประยุกต์ใช้งานทางสาหร่ายวิทยาและเทคโนโลยี
อบรม/สัมมนา | 28 พฤษภาคม 2562 20:02:37

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ของสาขาได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ห้องปฏิบัติการบนชิบกับการประยุกต์ใช้งานทางสาหร่ายวิทยาและเทคโนโลยี พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิจัยแสงซินโครตรอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

รูปกิจกรรม