Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การค้นพบหญ้าชนิดใหม่ของโลก "หญ้าศอน้อย"
ข่าวประกาศ | 13 มิถุนายน 2562 0:43:51

อาจารย์สาขาชีววิทยาประยุกต์ ดร.มณฑล นอแสงศรี ได้ค้นพบหญ้าชนิดใหม่ของโลก Sacciolepis chantaranothainiana หรือชื่อภาษาไทยคือ "หญ้าศอน้อย" ซึ่งตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย โดยได้รับการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารพฤกษศาสตร์ไทย ฉบับที่ 11(1): 9-13. 2019

ทางสาขาชีววิทยาประยุกต์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์มา ณ โอกาสนี้ด้วย