Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ฐานชีววิทยาประยุกต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562
อบรม/สัมมนา | 9 สิงหาคม 2562 15:27:29

สาขาชีววิทยาประยุกต์จัดกิจกรรมสาธิตปฏิบัติการในหัวข้อ "เปิดโลกฟังใจ" และ "โลกของสัตว์" ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

 

 

รูปกิจกรรม