Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 2564
รับนักศึกษาใหม่ | 15 ธันวาคม 2563 2:57:23

สาขาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

สายวิทย์-คณิต/ศิลป์คำนวณ/ปวช.(เกษตรกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง)

เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์) หลักสูตร 4 ปี

TCAS รอบ 1 (เพิ่มเติม) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2564

สมัครเรียนได้ที่ http://www.admissions.mju.ac.th/

รูปกิจกรรม